Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor me. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

De website www.maartjeleah.com wordt beheerd door Maartje Leah.

Maartje Leah is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn gegevens zijn:
Maartje Leah
Pieter van Musschenbroekstraat 149
2014HV Haarlem
KvK: 66464609

Welke gegevens verzamel ik?

De volgende persoonsgegevens kunnen door mij verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Portret;
 • KvK-nummer en bedrijfsnaam.
 • Data uit reactieformulier (waaronder IP-adres) bij reacties
 • Cookies

De gegevens voor Google Analytics worden geanonimiseerd en zijn hierdoor geen persoonsgegevens.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Jouw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer zijn nodig om te kunnen communiceren met betrekking tot een opdracht, bijvoorbeeld om offertes en facturen te sturen. Als jij een onderneming hebt, heb ik daarvoor ook je KvK-nummer en bedrijfsnaam nodig. Deze gegevens zijn dus nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • Ik schiet portretten in opdracht. Het verzamelen van deze gegevens zijn dus noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast geef je voorafgaand aan het maken van de portretten uitdrukkelijke toestemming, wanneer je akkoord gaat met de offerte.
 • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
 • Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
 • Deze website verzamelt cookies.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van mij een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Zo maak ik gebruik van een boekhoudingprogramma van waaruit de offertes en facturen verstuurd worden. Daarnaast gebruik ik een softwareprogramma voor het ondertekenen van overeenkomsten, zoals quitclaims. Tenslotte kan ik, om bestanden uiteindelijk op te sturen, gebruik maken van een online downloadprogramma. Deze partijen zijn in dat geval verwerker in de zin van de AVG.

Doorgifte naar de Verenigde Staten

Een van mijn verwerkers is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. De beveiligingsmaatregelen die ik onder andere genomen heb, zijn: unieke inlogcodes met – indien mogelijk – tweestapsverificatie, toegangscontrole door middel van wachtwoorden, beveiliging van netwerkverbindingen via SSL, zorgvuldig gebruik van USB-sticks en laptop.

Social media

Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media, heeft deze website een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.maartjeleah.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaar ik in ieder geval zolang jij mijn diensten afneemt en tenminste voor een periode van 10 jaar, om aan mijn wettelijke plicht te voldoen. Na afloop van de periode van 10 jaar verwijder ik jouw gegevens binnen 1 jaar.

Portretfoto’s bewaar ik, zoals met jou overeengekomen, in mijn portfolio. Op het moment dat jij me vraagt deze te verwijderen, zal ik dit zo snel mogelijk doen.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als jij jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met jouw gegevens omga. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan info@maartjedaems.nl.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Vind je dit leuk? Steun mij hier:

Become a Patron!